กรมกำลังพลทหาร

กองกลาง

การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กพ.ทหาร
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้ความรู้แก่กำลังพลตามโครงการการป้องกันเอดส์ของ กพ.ทหาร
 
 
Powered by Phoca Download