กรมกำลังพลทหาร

กองโครงการและงบประมาณ

การปรับปรุงค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชุมตรวจสอบงบประมาณของ บก.ทท. สายงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2562
การสัมมนา ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงโครงสร้าง เงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการทหาร
ฝึกอบรมการขอใช้งบประมาณผ่านระบบงบประมาณด้านกำลังพล
การดำเนินการตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการทหารและค่าจ้างประจำ
การดำเนินงานตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ
การควบคุมบังคับบัญชา นขต.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 
Powered by Phoca Download