กรมกำลังพลทหาร

กองการปกครอง

การจัดการฝึกอบรมกำลังพลเข้าใหม่ บก.ทท.
งานป้องกันยาเสพติด กปค.กพ.ทหาร
การพิจารณาบำเหน็จประจำปี 2561
การฝึกอบรมวินัยนายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการประจำปี
งานปลูกฝังค่านิยม กปค.กพ.ทหาร
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต บก.ทท.
การคัดเลือกบุคคลดีเด่น
 
 
Powered by Phoca Download