กรมกำลังพลทหาร

กองบริการกำลังพล

การจัดงานเลี้ยงบำรุงขวัญ ประจำปี ๒๕๖๑
การสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การสร้างความผูกพันต่อองค์กรและแผนสร้างความผาสุกของกำลังพล บก.ทท.
การจัดงานเทิดเกียรติผู้บังคับบัญชาชั้นสูง สังกัด บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๑
การจัดงานวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ มี.ค.๖๑
การจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ม.ค.๖๑
 
 
Powered by Phoca Download