กรมกำลังพลทหาร

กองสถิติและกรรมวิธีข้อมูล

การจัดทำข้อมูลพิจารณาแต่งตั้งและปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล บก.ทท.
แผนจัดทำ “ระบบสารสนเทศปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล บก.ทท.”
การฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศด้านกำลังพล บก.ทท.
สนับสนุนงานสารสนเทศการจัดหากำลังพล ปี61
การดำเนินกรรมวิธีข้อมูลกำลังพลหลังวาระการปรับย้าย
 
 
Powered by Phoca Download