กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ และแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ บก.ทท.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ และแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ บก.ทท.
การประชุมเตรียมการ สอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบสอง)
การประชุมเตรียมการ สอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบสอง)
การตรวจการปฏิบัติราชการร่วม ตามแผนการตรวจของ สจร.ทหาร และ สตน.ทหาร
การตรวจการปฏิบัติราชการร่วม ตามแผนการตรวจของ สจร.ทหาร และ สตน.ทหาร
การประชุมชี้แจงหน้าที่ และการปฏิบัติของกรรมการคุมสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การประชุมชี้แจงหน้าที่ และการปฏิบัติของกรรมการคุมสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การประชุมพิจารณา การกำหนดคะแนนความประพฤติและหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ ของนักเรียนในสังกัด รร.ตท.สปท., รร.ชท.สปท. และ รร.แผนที่ ผท.ทหาร
การประชุมพิจารณา การกำหนดคะแนนความประพฤติและหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ ของนักเรียนในสังกัด รร.ตท.สปท., รร.ชท.สปท. และ รร.แผนที่ ผท.ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการส่งกำลังพลของ บก.ทท. เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการส่งกำลังพลของ บก.ทท. เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล การจัดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนของ บก.ทท.
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล การจัดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนของ บก.ทท.
การประชุมพิจารณาตรวจสอบงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ สายงานด้านกำลังพล บก.ทท.
การประชุมพิจารณาตรวจสอบงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ สายงานด้านกำลังพล บก.ทท.

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ และแผนการจัดการความรู้ของส่วนราชการ บก.ทท.
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม สตน.ทหาร ชั้น ๗ อาคาร ๕ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)

พล.ต. พนม ใจทหาร ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมเตรียมการ
สอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบสอง)
วันอังคาร ที่ ๒๖ ธ.ค.๖๐
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.อ.อ. ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รอง เสธ.ทหาร (๓) ตรวจการปฏิบัติราชการร่วม ตามแผนการตรวจของ สจร.ทหาร
และ สตน.ทหาร โดยมี จก.กพ.ทหาร และผู้แทน กรม สธร.บก.ทท. ร่วมคณะ เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ ณ รร.ตท.สปท.

พล.อ.อ. ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รอง เสธ.ทหาร (๓) ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมชี้แจงหน้าที่
และการปฏิบัติของกรรมการคุมสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธ.ค.๖๐ ณ อาคาร ๑๕ บก.ทท.

พล.ต. พนม  ใจทหาร  ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมพิจารณา
การกำหนดคะแนนความประพฤติและหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
ของนักเรียนในสังกัด รร.ตท.สปท.
, รร.ชท.สปท. และ รร.แผนที่ ผท.ทหาร
ในวันอังคารที่ ๑๙ ธ.ค.๖๐
, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนการส่งกำลังพลของ บก.ทท. เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธ.ค.๖๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

พล.อ. พรพิพัฒน์  เบญญศรี  เสธ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล
การจัดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนของ บก.ทท. วันพุธที่ ๑๓ ต.ค.๖๐
, ๑๕๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.ต.พนม ใจทหาร ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมพิจารณาตรวจสอบงบประมาณ ปี ๒๕๖๒
สายงานด้านกำลังพล บก.ทท. เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

 

 

 

×

ข้อความ

Failed loading XML...

หน่วยงานราชการ กห.

ข่าวประจำวัน