กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

การอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน (Foundation English for Work) สำหรับกำลังพลบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ เม.ย. - ๑ มิ.ย.๖๒
การอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน (Foundation English for Work) สำหรับกำลังพลบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ เม.ย. - ๑ มิ.ย.๖๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส บก.ทท. ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ เม.ย.๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส บก.ทท. ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ เม.ย.๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
กนผ.​สนผพ.กพ.ทหาร​ และ​ กจก.กพ.ทหาร​ ร่วมสอบสัมภาษ​ณ์​ และ​ สอบปฏิบัติ​ นชท.ภาคสมทบ​ เข้ารับราชการในส่วนของ​ กลุ่มงานเสมียน​ สังกัด​ บก.ทท.​ ณ​ รร.ชท.สปท.​ วัน​ศุกร์​ที่​ ๕​ เม.ย.๖๒​
กนผ.​สนผพ.กพ.ทหาร​ และ​ กจก.กพ.ทหาร​ ร่วมสอบสัมภาษ​ณ์​ และ​ สอบปฏิบัติ​ นชท.ภาคสมทบ​ เข้ารับราชการในส่วนของ​ กลุ่มงานเสมียน​ สังกัด​ บก.ทท.​ ณ​ รร.ชท.สปท.​ วัน​ศุกร์​ที่​ ๕​ เม.ย.๖๒​
การฝึกอบรมการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร โดยมี ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน
การฝึกอบรมการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร โดยมี ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน
หน.คณะตรวจเยี่ยมการฝึกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุ เข้ารับข้าราชการทหารของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒/๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๒ เม.ย.๖๒ ณ รร.ตท.สปท.
หน.คณะตรวจเยี่ยมการฝึกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุ เข้ารับข้าราชการทหารของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒/๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๒ เม.ย.๖๒ ณ รร.ตท.สปท.
การสอบสัมภาษ​ณ์คัดเลือก​ นชท.ภาคสมทบ​ รุ่นที่​ ๒๖ เข้ารับราชการใน​ บก.ทท.​ ณ​ รร.ชท.สปท.​ ในวันอังคารที่​ ๒ เม.ย.๖๒​
การสอบสัมภาษ​ณ์คัดเลือก​ นชท.ภาคสมทบ​ รุ่นที่​ ๒๖ เข้ารับราชการใน​ บก.ทท.​ ณ​ รร.ชท.สปท.​ ในวันอังคารที่​ ๒ เม.ย.๖๒​
การประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ในวันอังคารที่ ๒ เม.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ในวันอังคารที่ ๒ เม.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
งานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กรมฝ่ายอำนวยการ ทร. ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ในวันอังคารที่ ๒ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๗๔๕
งานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กรมฝ่ายอำนวยการ ทร. ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ในวันอังคารที่ ๒ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๗๔๕

กพพ.กพ.ทหาร จัดการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน
 (
Foundation English for Work) สำหรับกำลังพลบรรจุใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ เม.ย. - ๑ มิ.ย.๖๒
ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร ชั้น ๒ อาคาร บก.ทท.
โดยมีอาจารย์จาก สภท.บก.สปท. เป็นวิทยากรอบรมฯ

พ.อ. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำหลักสูตรนายทหารประทวนอาวุโส บก.ทท. ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ เม.ย.๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร และ กจก.กพ.ทหาร
ร่วมสอบสัมภาษ
ณ์ และ สอบปฏิบัติ นชท.ภาคสมทบ
เข้ารับราชการในส่วนของ
กลุ่มงานเสมียน สังกัด บก.ทท.
รร.ชท.สปท. วันศุกร์ที่ เม.ย.๖๒

 

การฝึกอบรมการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
ครั้งที่ 1 ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร โดยมี ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน

 

 

 

รอง จก.กพ.ทหาร (๒)
กรุณาเป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมการฝึกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุ
เข้ารับข้าราชการทหารของ บก.ทท. รุ่นที่ ๒
/๖๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๒ เม.ย.๖๒ ณ รร.ตท.สปท.

 

พล.อ.ท.สรายุทธ์ มหัตกีรติ จก.กพ.ทหาร
ประธานอนุการสอบสัมภาษ
ณ์คัดเลือก นชท.ภาคสมทบ รุ่นที่ ๒๖
 เข้ารับราชการใน
บก.ทท. รร.ชท.สปท. ในวันอังคารที่ ๒ เม.ย.๖๒

พล.ต. พนม  ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร (๑)
ได้กรุณาเป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน ในวันอังคารที่ ๒ เม.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.อ.ต. ปริญญา  จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย
กรมฝ่ายอำนวยการ ทร. ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ
ในวันอังคารที่ ๒ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๗๔๕

หน่วยงานราชการ กห.