กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

การอบรมโครงการ
การอบรมโครงการ "บก.ทท. ฝึกปั๊มหัวใจ ช่วยชีวิต" ของ กพ.ทหาร โดยคณะวิทยากรจาก สนพ.ยบ.ทหาร เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ก.ค.๖๒, ๑๓๐๐ ณ สโมสร บก.ทท.
การประชุมรับฟังคำชี้แจงจาก ผู้แทน ธน. ในการแก้ไขภาพเครื่องหมายราชการของส่วนราชการ ใน บก.ทท. วันพุธที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมรับฟังคำชี้แจงจาก ผู้แทน ธน. ในการแก้ไขภาพเครื่องหมายราชการของส่วนราชการ ใน บก.ทท. วันพุธที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมพิจารณาตรวจสอบความพร้อม การเปิดการศึกษาและฝึกอบรมของหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ก.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมพิจารณาตรวจสอบความพร้อม การเปิดการศึกษาและฝึกอบรมของหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ก.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองทองหลาง ณ การเคหะจังหวัดนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จว.น.บ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ก.ค.๖๒ โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธาน
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองทองหลาง ณ การเคหะจังหวัดนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จว.น.บ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ก.ค.๖๒ โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธาน
จก.กพ.ทหาร ตรวจเยี่ยมการทดสอบร่างกาย ของบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน บก.ทท. ณ สโมสร บก.ทท.
จก.กพ.ทหาร ตรวจเยี่ยมการทดสอบร่างกาย ของบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน บก.ทท. ณ สโมสร บก.ทท.
การสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน บก. ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ ก.ค.๖๒ ณ อาคารสโมสร บก ทท.
การสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน บก. ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ ก.ค.๖๒ ณ อาคารสโมสร บก ทท.
มอบของที่ระลึก ให้กับ Mr.Brad อ.ผู้สอนภาษาอังกฤษ และมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นให้กับ ร.ต.หญิง มัธติยา สอนดี เนื่องในโอกาสปิดการอบรมภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมโครงการ นำร่องเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับกำลังพล กพ.ทหาร ประจำปีงบประมา
มอบของที่ระลึก ให้กับ Mr.Brad อ.ผู้สอนภาษาอังกฤษ และมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นให้กับ ร.ต.หญิง มัธติยา สอนดี เนื่องในโอกาสปิดการอบรมภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมโครงการ นำร่องเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับกำลังพล กพ.ทหาร ประจำปีงบประมา
การประชุมพิจารณาปรับแก้ การแบ่งมอบความรับผิดชอบการจัดการภายในพื้นที่ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) (เขตสุขาภิบาล) ในวันพุธที่ ๓ ก.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมพิจารณาปรับแก้ การแบ่งมอบความรับผิดชอบการจัดการภายในพื้นที่ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) (เขตสุขาภิบาล) ในวันพุธที่ ๓ ก.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.ร.ต. วิจิตร  ตันประภา ร.น.  รอง จก.กพ.ทหาร (๒)
 ได้กรุณาเป็นประธานการอบรมโครงการ "บก.ทท. ฝึกปั๊มหัวใจ ช่วยชีวิต"
ของ กพ.ทหาร โดยคณะวิทยากรจาก สนพ.ยบ.ทหาร
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ก.ค.๖๒, ๑๓๐๐ ณ สโมสร บก.ทท.

ผอ.กบพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน การประชุมรับฟังคำชี้แจงจาก
 ผู้แทน ธน. ในการแก้ไขภาพเครื่องหมายราชการของส่วนราชการ
ใน บก.ทท. วันพุธที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.ร.ต. วิจิตร  ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการประชุมพิจารณาตรวจสอบความพร้อม
การเปิดการศึกษาและฝึกอบรมของหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ก.ค.๖๒
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

จก.กพ.ทหาร นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 พัฒนาคลองทองหลาง ณ การเคหะจังหวัดนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จว.น.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ก.ค.๖๒ โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธาน

จก.กพ.ทหาร ตรวจเยี่ยมการทดสอบร่างกาย
ของบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน บก.ทท. ณ สโมสร บก.ทท.

กพบท.ฯ ดำเนินการจัดการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน บก. ทท.
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ในวันที่ ๕ ก.ค.๖๒
ณ อาคารสโมสร บก ทท.

พล.ร.ต. วิจิตร  ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร (๒)
กรุณามอบของที่ระลึก ให้กับ
Mr.Brad อ.ผู้สอนภาษาอังกฤษ
 และมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นให้กับ ร.ต.หญิง มัธติยา  สอนดี
เนื่องในโอกาสปิดการอบรมภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมโครงการ
นำร่องเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สำหรับกำลังพล กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๔ ก.ค.๖๒ ณ กพพ.กพ.ทหาร

พล.ร.ต. วิจิตร  ตันประภา  ร.น.
รอง จก.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธาน การประชุมพิจารณาปรับแก้
การแบ่งมอบความรับผิดชอบการจัดการภายในพื้นที่ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)
 (เขตสุขาภิบาล) ในวันพุธที่ ๓ ก.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

หน่วยงานราชการ กห.