กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

การชี้แจงหน้าที่และการปฏิบัติของกรรมการคุมสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ สโมสร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ
การชี้แจงหน้าที่และการปฏิบัติของกรรมการคุมสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ สโมสร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ
การจัดประชุมหารือ เรื่องการสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท. ภาควิชาการ ในวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๒ ณ กจก.กพ.ทหาร โดยมี ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน
การจัดประชุมหารือ เรื่องการสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท. ภาควิชาการ ในวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๒ ณ กจก.กพ.ทหาร โดยมี ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ กพ.ทหาร ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ขว.ทหาร เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ และวันอังคารที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒ ณ บริเวณลิฟท์ B
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ กพ.ทหาร ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ขว.ทหาร เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ และวันอังคารที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒ ณ บริเวณลิฟท์ B
ผอ.กจก.กพ.ทหาร และคณะ มาตรวจดูสถานที่สอบบุคคลพลเรือนฯ วันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ ณ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ผอ.กจก.กพ.ทหาร และคณะ มาตรวจดูสถานที่สอบบุคคลพลเรือนฯ วันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ ณ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
การคัดเลือกปัญหา​สอบ​ เพื่อ​ดำเนิน​การ​สอบ​คัดเลือก​กำ​ลัง​พล​ของ​ บก.ทท.​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๒​ โดย​มี​ พล.อ.ท.สรายุทธ์​ ​มหัต​กีรติ​ ร่วมให้แนวทางปฎิบัติ​ ณ​ ห้อง​ประชุม​ กพ.ทหาร​ (๓)  เมื่อ​วันศุก​ร์ที่​ ๑๔​ มิ.ย.๖๒, ๐๙๐๐
การคัดเลือกปัญหา​สอบ​ เพื่อ​ดำเนิน​การ​สอบ​คัดเลือก​กำ​ลัง​พล​ของ​ บก.ทท.​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๒​ โดย​มี​ พล.อ.ท.สรายุทธ์​ ​มหัต​กีรติ​ ร่วมให้แนวทางปฎิบัติ​ ณ​ ห้อง​ประชุม​ กพ.ทหาร​ (๓) เมื่อ​วันศุก​ร์ที่​ ๑๔​ มิ.ย.๖๒, ๐๙๐๐
รอง​ จก.กพ.ทหาร​ และคณะ​ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม​ อบรมบุคคล​พลเรือน​ รุ่นที่​ ๓/๖๒​ ระหว่าง​ ๑๒-๑๓ มิ.​ย.๖๒ ณ​ รร.ตท.​
รอง​ จก.กพ.ทหาร​ และคณะ​ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม​ อบรมบุคคล​พลเรือน​ รุ่นที่​ ๓/๖๒​ ระหว่าง​ ๑๒-๑๓ มิ.​ย.๖๒ ณ​ รร.ตท.​
การประชุม เรื่องการสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๑ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุม เรื่องการสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๑ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ตามสายวิทยาการ ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริการะหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๒ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม สตน.ทหาร ชั้น ๗ อาคาร ๕ บก.ทท.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ตามสายวิทยาการ ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริการะหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๒ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม สตน.ทหาร ชั้น ๗ อาคาร ๕ บก.ทท.

พล.อ.ต. ปริญญา  จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธาน
การชี้แจงหน้าที่และการปฏิบัติของกรรมการคุมสอบภาควิชาการ
 การสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๒
ในวันอังคารที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ สโมสร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ

การจัดประชุมหารือ เรื่องการสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท.
ภาควิชาการ ในวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๒
ณ กจก.กพ.ทหาร  โดยมี ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน

คณะกรรมการกลางในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ กพ.ทหาร
ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ขว.ทหาร
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ และวันอังคารที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒ ณ บริเวณลิฟท์ B

ผอ.กจก.กพ.ทหาร และคณะ มาตรวจดูสถานที่สอบบุคคลพลเรือนฯ
วันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ ณ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

พล.ต.พนม ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร ประธานการคัดเลือกปัญหาสอบ
 เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โดย
มี พล.อ.ท.สรายุทธ์ มหัตกีรติ ร่วมให้แนวทางปฎิบัติ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) 
เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒, ๐๙๐๐

รอง จก.กพ.ทหาร และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม
 อบรมบุคคล
พลเรือน รุ่นที่/๖๒ ระหว่าง  ๑๒-๑๓ มิ.ย.๖๒ ณ รร.ตท.

จก.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานการประชุม
 เรื่องการสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๑ มิ.ย.๖๒
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)


พล.ร.ต. วิจิตร  ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร (๒)
กรุณาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ตามสายวิทยาการ
ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริการะหว่าง
วันที่ ๑๑ - ๑๒ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม สตน.ทหาร ชั้น ๗ อาคาร ๕ บก.ทท.

หน่วยงานราชการ กห.