กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

 

พล.อ. ยศนันท์  หร่ายเจริญ รอง ผบ.ทสส. (๔)  บรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ
พล.อ. ยศนันท์ หร่ายเจริญ รอง ผบ.ทสส. (๔) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ชีวิตที่ผ่านศึกแต่ไม่ผ่านสงคราม"
การประชุม โครงการจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการของ บก.ทท. โดยมีส่วนราชการ บก.ทท.  ที่มีทหารกองประจำการ และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงจากกรมบัญชีกลาง
การประชุม โครงการจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการของ บก.ทท. โดยมีส่วนราชการ บก.ทท. ที่มีทหารกองประจำการ และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงจากกรมบัญชีกลาง
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่ ๒/๖๑
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่ ๒/๖๑
การประชุมหารือการปรับปรุง  การฝึกอบรมบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การประชุมหารือการปรับปรุง การฝึกอบรมบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การประชุม การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกำลังพล บก.ทท. (นขต.กพ.ทหาร)
การประชุม การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกำลังพล บก.ทท. (นขต.กพ.ทหาร)
ารประชุมจัดทำสายวิทยาการ สายงาน  ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก กห.สหรัฐอเมริกา
ารประชุมจัดทำสายวิทยาการ สายงาน ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก กห.สหรัฐอเมริกา
การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "แนวทางการทำงานให้มีความสุข" โดย พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รอง เสธ.ทหาร (๑)
การประชุมเพื่อพิจารณาเตรียมการจัดหากำลังพลของ บก.ทท.  และกำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชา การสอบคัดเลือกกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การประชุมเพื่อพิจารณาเตรียมการจัดหากำลังพลของ บก.ทท. และกำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชา การสอบคัดเลือกกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พล.อ.ท. วีรพงษ์  นิลจินดา จก.กพ.ทหาร ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ทสส. กรุณาบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ "ชีวิตที่ผ่านศึกแต่ไม่ผ่านสงคราม" โดย พล.อ. ยศนันท์  หร่ายเจริญ รอง ผบ.ทสส. (๔)
วันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๕

พล.ต. พนม ใจทหาร ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุม
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการของ บก.ทท. โดยมีส่วนราชการ บก.ทท.
ที่มีทหารกองประจำการ และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงจากกรมบัญชีกลาง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) 

พล.ต.ชาตรี กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่ ๒/๖๑
ณ ห้องประชุม บก.ทท.ชั้น ๔ โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๒
) เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๓๓๐

พล.ต. ชาตรี  กาญจนประโชติ รอง จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุง
การฝึกอบรมบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ในวันอังคารที่ ๑๔ พ.ย.๖๐
, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

 

พล.ต. พนม ใจทหาร ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุม
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

 

พล.ต. พนม  ใจทหาร ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมจัดทำสายวิทยาการ สายงาน
ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก กห.สหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๙ พ.ย.๖๐
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.ต.ชาตรี กาญจนประโชติิ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นผู้แทน จก.กพ.ทหาร
ให้การต้อนรับ รอง เสธนาธิการทหาร (๑) กรุณาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
"แนวทางการทำงานให้มีความสุข" โดย พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รอง เสธ.ทหาร (๑
)
เมื่อวันพุธที่ ๘ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๕

 

พล.. พนม ใจทหาร ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นประธาน การประชุมเพื่อพิจารณาเตรียมการจัดหากำลังพลของ บก.ทท.
และกำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชา การสอบคัดเลือกกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ในวันที่ ๓ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓

หน่วยงานราชการ กห.

ข่าวประจำวัน