กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

พิธีเปิดการฝึกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหาร ของ บก.ทท. รุ่นที่ ๑/๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. โดยมี เสธ.ทหาร เป็นประธาน
พิธีเปิดการฝึกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหาร ของ บก.ทท. รุ่นที่ ๑/๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. โดยมี เสธ.ทหาร เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้ามาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ บก.ทท. (ครั้งที่๑) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้ามาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ บก.ทท. (ครั้งที่๑) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนของ บก.ทท. ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนของ บก.ทท. ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมทบทวนและพิจารณาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM) ของ กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่  ๑๑ ม.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุมทบทวนและพิจารณาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM) ของ กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
หัวหน้าคณะทำงานประเมินความเสี่ยงองค์กร รับฟังข้อมูล การเตรียมการและแผนการดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการของ กพ.ทหาร รวมทั้งมาตรการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการสอบ ในวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร
หัวหน้าคณะทำงานประเมินความเสี่ยงองค์กร รับฟังข้อมูล การเตรียมการและแผนการดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการของ กพ.ทหาร รวมทั้งมาตรการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการสอบ ในวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร
การประชุมบูรณาการความต้องการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ บก.ทท. สายงานกำลังพล ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (3)
การประชุมบูรณาการความต้องการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ บก.ทท. สายงานกำลังพล ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (3)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้าง และอัตรากำลังพลของส่วนราชการใน บก ทท ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธค ๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้าง และอัตรากำลังพลของส่วนราชการใน บก ทท ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธค ๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ ทหาร

พล.อ.ต. ปริญญา  จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
 ร่วมพิธีเปิดการฝึกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหาร
ของ บก.ทท. รุ่นที่ ๑/๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 ในวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.
โดยมี เสธ.ทหาร เป็นประธาน

กจก.กพ.ทหาร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้ามาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ
บก.ทท. (ครั้งที่๑) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐
ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

เสธ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธาน
การประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนของ บก.ทท.
ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

 

พ.อ. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร (๒)
คณะทำงานการจัดการความรู้ของ กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธาน
การประชุมทบทวนและพิจารณาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM)
 ของ กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ 
 ๑๑ ม.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

พล.อ. ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์  ผทค.พิเศษ บก.ทท.
หัวหน้าคณะทำงานประเมินความเสี่ยงองค์กร รับฟังข้อมูล
การเตรียมการและแผนการดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการของ กพ.ทหาร รวมทั้งมาตรการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการสอบ ในวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร โดยมี พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร
ให้การต้อนรับ

พล.อ.ต. ปริญญา  จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
 เป็นประธานการประชุมบูรณาการความต้องการงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ บก.ทท. สายงานกำลังพล
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (3)

พล.ต. พนม  ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร (๑)
ได้กรุณาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บก.ทท.
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑
ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

 

พอ. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ  รอง ผอ สนผพ กพ ทหาร
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้าง
และอัตรากำลังพลของส่วนราชการใน  บก ทท ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธค ๖๑
 ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ ทหาร

 

 

 

หน่วยงานราชการ กห.