กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ส.ค.๖๒, ๐๖๓๐ ณ บริเวณลิฟท์ B โดยคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกลางจาก กบ.ทหาร
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ส.ค.๖๒, ๐๖๓๐ ณ บริเวณลิฟท์ B โดยคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกลางจาก กบ.ทหาร
กพ.ทหาร ดำเนินการจัดการสอบบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ส.ค.๖๒, ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ สโมสร บก.ทท. และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร
กพ.ทหาร ดำเนินการจัดการสอบบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ส.ค.๖๒, ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ สโมสร บก.ทท. และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร
พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา รอง จก.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมการฝึกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตรของ บก.ทท. ประจำปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ส.ค.๖๒ ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จว.ป.ข.
พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา รอง จก.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมการฝึกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตรของ บก.ทท. ประจำปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ส.ค.๖๒ ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จว.ป.ข.
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี ๖๒ ครั้งที่ ๗/๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ส.ค.๖๒,๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม บก.ทท.ชั้น ๔ โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๓) เป็นประธานการประชุมฯ /-ผลการเบิกจ่ายของ กพ.ทหาร ณ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๖
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี ๖๒ ครั้งที่ ๗/๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ส.ค.๖๒,๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม บก.ทท.ชั้น ๔ โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๓) เป็นประธานการประชุมฯ /-ผลการเบิกจ่ายของ กพ.ทหาร ณ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๖
กิจกรรม
กิจกรรม "RTARF HQ KM DAY 2019" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพหรือนวัตกรรมการจัดการความรู้ ของส่วนราชการใน บก.ทท. ในวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ สโมสร บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) และ พล.ต. พนม ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร (๑) กรุณามอบรางวัลผลงานการจัดการความรู้ให้
วันที่ ๙ สิงหาคม กำลังพล กพ.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาฯ ณ คลองน้ำแก้ว ดินแดง
วันที่ ๙ สิงหาคม กำลังพล กพ.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาฯ ณ คลองน้ำแก้ว ดินแดง
การประชุมเตรียมการ เพื่อเดินทางไป ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านการศึกษาและฝึกอบรม ครั้งที่ ๓ คณะกรรมการระดับสูง ไทย - อินโดนีเซีย (JETSC - HLC) ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในวันที่ ๙ ส.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมเตรียมการ เพื่อเดินทางไป ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านการศึกษาและฝึกอบรม ครั้งที่ ๓ คณะกรรมการระดับสูง ไทย - อินโดนีเซีย (JETSC - HLC) ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในวันที่ ๙ ส.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร(๒)/ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ของ กพ.ทหาร ดำเนินการตรวจและติดตามกิจกรรม ๕ ส. ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ส.ค.๖๒ ตั้งแต่ ๑๐๐๐ เป็นต้นไป
พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร(๒)/ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ของ กพ.ทหาร ดำเนินการตรวจและติดตามกิจกรรม ๕ ส. ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ส.ค.๖๒ ตั้งแต่ ๑๐๐๐ เป็นต้นไป

กพ.ทหาร ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล
 ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ส.ค.๖๒
, ๐๖๓๐
 ณ บริเวณลิฟท์
B โดยคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกลางจาก กบ.ทหาร

กพ.ทหาร ดำเนินการจัดการสอบบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ส.ค.๖๒
, ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐
ณ สโมสร บก.ทท. และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร

พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา รอง จก.กพ.ทหาร
ได้กรุณาเป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมการฝึกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรของ  บก.ทท. ประจำปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ส.ค.๖๒ ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จว.ป.ข.

พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
 เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี ๖๒
 ครั้งที่ ๗/๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ส.ค.๖๒
,๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม บก.ทท.ชั้น ๔
โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๓)  เป็นประธานการประชุมฯ /-ผลการเบิกจ่ายของ
 กพ.ทหาร ณ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๖

พล.ร.ต. วิจิตร  ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร (๒)
 กรุณาเป็นเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "
RTARF HQ KM DAY 2019"
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพหรือนวัตกรรมการจัดการความรู้
ของส่วนราชการใน บก.ทท. ในวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐
ณ สโมสร บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) และ พล.ต. พนม  ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร (๑)
กรุณามอบรางวัลผลงานการจัดการความรู้ให้กับส่วนราชการใน บก.ทท.
ในพิธีปิดกิจกรรม ฯ ดังกล่าว เวลา ๑๒๐๐ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผท.ทหาร
, รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ได้แก่ กพ.ทหาร
, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ชด.ทหาร,
รางวัลชมเชย ได้แก่ สส.ทหาร รร.ชท.สปท. นทพ. กบ.ทหาร  กง.ทหาร
และ สปช.ทหาร
, รางวัล Popular Vote ได้แก่ รร.ชท.สปท.

วันที่ ๙ สิงหาคม กำลังพล กพ.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาฯ ณ คลองน้ำแก้ว ดินแดง

พล.ต. พนม  ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร (๑)
 กรุณาเป็นประธานการประชุมเตรียมการ เพื่อเดินทางไป
ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านการศึกษาและฝึกอบรม ครั้งที่ ๓
 คณะกรรมการระดับสูง ไทย - อินโดนีเซีย (
JETSC - HLC)
 ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในวันที่ ๙ ส.ค.๖๒, ๐๙๐๐
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.ร.ต. วิจิตร  ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร(๒)/
ประธานกรรมการ คณะกรรมการการดำเนินกิจกรรม ๕ ส.
ของ กพ.ทหาร ดำเนินการตรวจและติดตามกิจกรรม ๕ ส. ประจำปี ๒๕๖๒
 ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ส.ค.๖๒ ตั้งแต่ ๑๐๐๐ เป็นต้นไป

หน่วยงานราชการ กห.