หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๒/๑๖๘๓ ลง ๔ มิ.ย.๕๓ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การทำสัญญาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๒/๑๖๘๓ ลง ๔ มิ.ย.๕๓ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การทำสัญญาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
File Size:
851.08 kB
Date:
08 กุมภาพันธ์ 2560
Downloads:
68 x
 
 
 
Powered by Phoca Download