กำหนดให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งระเบียบว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๙

กำหนดให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งระเบียบว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๙
File Size:
1.54 MB
Date:
10 สิงหาคม 2560
Downloads:
267 x
กำหนดให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งระเบียบว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๙
 
 
 
Powered by Phoca Download