กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player
Up

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการบริหารวิชาการให้แก่บุคคลทั่วไป จำนวน ๒ หลักสูตร

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการบริหารวิชาการให้แก่บุคคลทั่วไป จำนวน ๒ หลักสูตร
File Size:
3.45 MB
Date:
16 ตุลาคม 2560
Downloads:
125 x
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการบริหารวิชาการให้แก่บุคคลทั่วไป จำนวน ๒ หลักสูตร คือหลักสูตรการเตรียมสอบ TOEIC รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๒ ต.ค.๖๐ อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ ระหว่าง ๕ พ.ย. - ๑๗ ธ.ค.๖๐ ค่าลงทะเบียนคนละ ๔,๙๐๐.- บาท และหลักสูตรการเตรียมสอบ TOFEL (paper-based) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๗ ม.ค.๖๐ อบรมเฉพาะวันอา
 
 
 
Powered by Phoca Download