สนผ.กห. มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลอินเดีย (อินเดีย) เสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ณ อินเดีย จำนวน ๗๒ หลักสูตร

สนผ.กห. มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลอินเดีย (อินเดีย) เสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ณ อินเดีย จำนวน ๗๒ หลักสูตร
File Size:
1.95 MB
Date:
03 พฤศจิกายน 2560
Downloads:
774 x
สนผ.กห. มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลอินเดีย (อินเดีย) เสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ณ อินเดีย จำนวน ๗๒ หลักสูตร โดยรัฐบาลอินเดียจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ผู้สนใจหลักสูตรฯ ดังกล่าว ต้องมีอายุระหว่าง ๒๕-๔๕ ปี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tica.thaigov.net หัวข้อ ทุนรัฐบาลอินเดีย หม
 
 
 
Powered by Phoca Download