สนผ.กห. มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลอินเดีย (อินเดีย) เสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ณ อินเดีย จำนวน ๗๒ หลักสูตร

File

You have no rights to access this category
 
 
Powered by Phoca Download