มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ ๕” (Public-Private Partnerships for Executives Program: PEP)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ ๕” (Public-Private Partnerships for Executives Program: PEP)
File Size:
922.87 kB
Date:
21 มีนาคม 2561
Downloads:
16 x
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ ๕” (Public-Private Partnerships for Executives Program: PEP) ระหว่าง ๑๙ เม.ย. – ๗ มิ.ย.๖๑ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๗ เม.ย.๖๑ ค่าธรรมเนียมการอบรมและดูงานต่างประเทศ ๑๙๕,๐๐๐.- บาท ผู้สนใจหลักสูตรดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.irdp.org หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๔ ๕๕๘๐, ๐ ๒๗๑๔ ๕๕๘๑
 
 
 
Powered by Phoca Download