มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ ๕” (Public-Private Partnerships for Executives Program: PEP)

File

You have no rights to access this category
 
 
Powered by Phoca Download