หนังสือ สม. ที่ ฉบับ กห. เลขรับ ๕๐๕๐/๓๙ ลง ๒๑ มิ.ย.๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ข้าราชการทหารได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

File

You have no rights to access this category
 
 
Powered by Phoca Download