กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

พล.ต. ชาตรี กาญจนประโชติ ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นผู้แทน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ยบ.ทหาร ครบรอบ ๒๖ ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุม ยบ.ทหาร โดยมี จก.ยบ.ทหาร เป็นประธาน