ปฏิทินกิจกรรม ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
 
 
 

 

 
ติดต่อ
                                 พ.อ. ศุภกร อุดชุมพิสัยประภา โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1261-1988 (ผู้จัดการทั่วไป)
                                 พ.อ. ภนธร จันทรังษี โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-0542-4165 (ผู้ช่วยผู้จัดการ)
                                 น.ท.หญิง นงนภัส ปฏิมาสุนทร ร.น. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1499-1654
                                 ร.อ. ธิติภาส พันธุ์ยุรา โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6018-0499