กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

  

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมกำลังพลทหาร ระหว่าง พล.อ.ท. สรายุทธ์ มหัตกีรติ กับ พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) กรมกำลังพลทหาร
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมกำลังพลทหาร ระหว่าง พล.อ.ท. สรายุทธ์ มหัตกีรติ กับ พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) กรมกำลังพลทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อชี้แจง การรับตรวจประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท. มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จ ของการดำเน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อชี้แจง การรับตรวจประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท. มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จ ของการดำเน
พล.อ.ท.สรา​ยุทธ์​ มหัตกีรติ​ จก.กพ.ทหาร​ เข้าร่วมประชุม​ คกส.​ ประจำปี​ พ.ศ.๒๕๖๒​ ในวันจันทร์​ที่​ ๑๖​ ก.ย.๖๒, ๑๐๐๐​ ณ​ ห้องภาณุรังษี​ ภายในศาลาว่าการกลาโหม​ โดยมี พล.อ.​ประวิตร​ วงษ์​สุวรรณ​ รองนายกรัฐมนตรี​/ ประธานกรรมการ​กำลัง​พล​สำรอง​ เป็น​ประธาน​
พล.อ.ท.สรา​ยุทธ์​ มหัตกีรติ​ จก.กพ.ทหาร​ เข้าร่วมประชุม​ คกส.​ ประจำปี​ พ.ศ.๒๕๖๒​ ในวันจันทร์​ที่​ ๑๖​ ก.ย.๖๒, ๑๐๐๐​ ณ​ ห้องภาณุรังษี​ ภายในศาลาว่าการกลาโหม​ โดยมี พล.อ.​ประวิตร​ วงษ์​สุวรรณ​ รองนายกรัฐมนตรี​/ ประธานกรรมการ​กำลัง​พล​สำรอง​ เป็น​ประธาน​
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี ๖๒ ครั้งที่ ๘/๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ บก.ทท.โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๓) เป็นประธานการประชุมฯ ผลการเบิกจ่ายของ กพ.ทหาร คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๙
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี ๖๒ ครั้งที่ ๘/๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ บก.ทท.โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๓) เป็นประธานการประชุมฯ ผลการเบิกจ่ายของ กพ.ทหาร คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๙
ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการหลักสูตรการฝึกอบรม บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการของ บก.ทท. รุ่นที่๔/๖๒ (ฝึกภาคสนาม) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ก.ย.๖๒ ณ รร.ตท.สปท. อ.บ้านนา จว.น.ย.
ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการหลักสูตรการฝึกอบรม บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการของ บก.ทท. รุ่นที่๔/๖๒ (ฝึกภาคสนาม) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ก.ย.๖๒ ณ รร.ตท.สปท. อ.บ้านนา จว.น.ย.
พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นผู้แทนจก.กพ.ทหาร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สนพ.ยบ.ทหาร ประจำปี ๒๕๖๒ (ครบรอบ ๒๕ปี) ในวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๗๔๕ ณ อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร แจ้งวัฒนะ
พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นผู้แทนจก.กพ.ทหาร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สนพ.ยบ.ทหาร ประจำปี ๒๕๖๒ (ครบรอบ ๒๕ปี) ในวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๗๔๕ ณ อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร แจ้งวัฒนะ
พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นผู้แทน จก.กพ.ทหาร ร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วทอ. ในวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐
พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร เป็นผู้แทน จก.กพ.ทหาร ร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วทอ. ในวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐
งานพิธีประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” ในวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๑๐๐ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
งานพิธีประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” ในวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๑๐๐ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมกำลังพลทหาร
ระหว่าง พล.อ.ท. สรายุทธ์ มหัตกีรติ กับ พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง
เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) กรมกำลังพลทหาร

 

พล.ต. พนม  ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร (๑)
 ได้กรุณาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อชี้แจง
การรับตรวจประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท.
มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินการด้านหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใส
และวัฒนธรรมคุณธรรมของส่วนราชการใน บก.ทท.
ในวันอังคารที่ ๑๗ ก.ย.๖๒  เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศซบ.ทหาร

พล.อ.ท.สรายุทธ์ มหัตกีรติ จก.กพ.ทหาร เข้าร่วมประชุม คกส.
 ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ย.๖๒, ๑๐๐๐ ห้องภาณุรังษี
 ภายในศาลาว่าการกลาโหม
โดยมี  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/
ประธานกรรมการ
กำลังพลสำรอง เป็นประธานการประชุม

๑๓ ก.ย.๖๓, ๐๙๓๐  น.อ.ธนิศร พิบูลแถว ผอ.กคง.สนผพ.กพ.ทหทาร
 เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี ๖๒
ครั้งที่ ๘/๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ บก.ทท.โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๓)
 เป็นประธานการประชุมฯ ผลการเบิกจ่ายของ กพ.ทหาร คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๙

พล.ร.ต. วิจิตร ต้นประภา รอง จก.กพ.ทหาร (๒)
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการหลักสูตรการฝึกอบรม
บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการของ บก.ทท. รุ่นที่๔/๖๒ (ฝึกภาคสนาม)
 ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ก.ย.๖๒ ณ รร.ตท.สปท. อ.บ้านนา จว.น.ย.

พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
เป็นผู้แทนจก.กพ.ทหาร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สนพ.ยบ.ทหาร

ประจำปี ๒๕๖๒ (ครบรอบ ๒๕ปี)  ในวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๗๔๕
ณ อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร แจ้งวัฒนะ

พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
เป็นผู้แทน จก.กพ.ทหาร ร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วทอ. ในวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒  เวลา ๐๙๐๐

พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
เป็นผู้แทน จก.กพ.ทหาร ร่วมงานพิธีประกาศผลการตัดสิน
 และมอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาด
หัวข้อ
กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์
 ในวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๑๐๐ ณ ห้องออดิทอเรียม
ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานราชการ กห.