กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

title

title 2

การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดทำหนังสือราชการของ กพ.ทหาร ใน ๖ ธ.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดทำหนังสือราชการของ กพ.ทหาร ใน ๖ ธ.ค.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
กพ.ทหาร จัดกำลังพลเข้าร่วมชมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธ.ค.๖๒ ณ ท้องสนามหลวง
กพ.ทหาร จัดกำลังพลเข้าร่วมชมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธ.ค.๖๒ ณ ท้องสนามหลวง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่กำลังพลตามโครงการป้องกันเอดส์ของ กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๓ ธ.ค.๖๓, ๐๙๐๐-๑๑๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร โดยคณะวิทยากรจาก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สนง.เขตหลักสี่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่กำลังพลตามโครงการป้องกันเอดส์ของ กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๓ ธ.ค.๖๓, ๐๙๐๐-๑๑๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร โดยคณะวิทยากรจาก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สนง.เขตหลักสี่
การปฏิบัติคณะกรรมการกลางในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กพ.ทหาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล สปช.ทหาร และ ขว.ทหาร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ และวันศุกร์ที่ ๒๙ พ.ย.๖๒
การปฏิบัติคณะกรรมการกลางในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กพ.ทหาร ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล สปช.ทหาร และ ขว.ทหาร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ และวันศุกร์ที่ ๒๙ พ.ย.๖๒
การประชุมพิจารณาแนวทางการ ให้กำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ของสายวิทยาการ ในวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมพิจารณาแนวทางการ ให้กำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ของสายวิทยาการ ในวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงข้อมูลการระบุ สายวิทยาการในระบบสารสนเทศสำหรับจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ บก.ทท. (Job Specification System : JSS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงข้อมูลการระบุ สายวิทยาการในระบบสารสนเทศสำหรับจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ บก.ทท. (Job Specification System : JSS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
การประชุมจัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อน บก.ทท. สู่ DIGITAL HQ ปี 2565 ในวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๒, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมจัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อน บก.ทท. สู่ DIGITAL HQ ปี 2565 ในวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๒, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
กพ.ทหาร จัดประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการจัด กองทหารเกียรติยศในโอกาสต่างๆ วันศุกร์ที่ ๘ พ.ย.๖๒, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร(๓) โดยมี รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานการประชุม
กพ.ทหาร จัดประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการจัด กองทหารเกียรติยศในโอกาสต่างๆ วันศุกร์ที่ ๘ พ.ย.๖๒, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร(๓) โดยมี รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานการประชุม

การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดทำหนังสือราชการของ กพ.ทหาร ใน ๖ ธ.ค.๖๒
, ๐๙๐๐
ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร


กพ.ทหาร จัดกำลังพลเข้าร่วมชมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธ.ค.๖๒ ณ ท้องสนามหลวง

กพ.ทหาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้แก่กำลังพลตามโครงการป้องกันเอดส์ของ กพ.ทหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๓ ธ.ค.๖๓
,
 ๐๙๐๐-๑๑๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร โดยคณะวิทยากรจาก
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สนง.เขตหลักสี่

การปฏิบัติคณะกรรมการกลางในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กพ.ทหาร
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล สปช.ทหาร และ ขว.ทหาร
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ และวันศุกร์ที่ ๒๙ พ.ย.๖๒

กพพ.ฯ จัดการประชุมพิจารณาแนวทางการ
ให้กำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
ของสายวิทยาการ ในวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒
, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

พล.ต. พนม ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร (๑)
ได้กรุณาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงข้อมูลการระบุ
สายวิทยาการในระบบสารสนเทศสำหรับจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ
 บก.ทท. (
Job Specification System : JSS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑  ในวันอังคารที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

พล.ต. พนม  ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร (๑)
กรุณาเป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อน บก.ทท.
สู่
DIGITAL HQ ปี 2565 ในวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๒, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

กพ.ทหาร จัดประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการจัด
กองทหารเกียรติยศในโอกาสต่างๆ วันศุกร์ที่ ๘ พ.ย.๖๒
, ๐๙๓๐
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร(๓) โดยมี รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานการประชุม

หน่วยงานราชการ กห.