กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

title

1Banner63 

title 2

กพ.ทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ของ กพ.ทหาร ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมี จก.กพ.ทหาร เป็นประธาน
กพ.ทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ของ กพ.ทหาร ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมี จก.กพ.ทหาร เป็นประธาน
การประชุมชี้แจงการปรับปรุงขอบเขตของสายวิทยาการ (Functional Area : FA) และการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description : JD) ในวันอังคารที่ ๒๓ มิ.ย.๖๓, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. อาคาร ๙
การประชุมชี้แจงการปรับปรุงขอบเขตของสายวิทยาการ (Functional Area : FA) และการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description : JD) ในวันอังคารที่ ๒๓ มิ.ย.๖๓, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. อาคาร ๙
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทำสัดส่วนกำลังพลที่เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการใน บก.ทท. ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทำสัดส่วนกำลังพลที่เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการใน บก.ทท. ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำเลขหมาย ความชำนาญการทหาร (ลชท.) ของ บก.ทท. ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) โดยมี พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก รอง จก.กพ.ทหาร ให้การต้อนรับ
การประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำเลขหมาย ความชำนาญการทหาร (ลชท.) ของ บก.ทท. ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) โดยมี พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก รอง จก.กพ.ทหาร ให้การต้อนรับ
การประชุมตรวจสอบและบูรณาการงบประมาณ สายงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โดยมี พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานการประชุม
การประชุมตรวจสอบและบูรณาการงบประมาณ สายงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โดยมี พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานการประชุม
วันพฤหัสที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ กำลังพล กพ.ทหาร รับฟังการอบรมความรู้ในเรื่องโควิด ๑๙ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
วันพฤหัสที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ กำลังพล กพ.ทหาร รับฟังการอบรมความรู้ในเรื่องโควิด ๑๙ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร
มอบโล่บุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
มอบโล่บุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
การประชุมหารือแนวทางการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร เข้ารับการฝึกอบรมหลกสูตรเสนาธิการร่วม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ ๑๒ พ.ค.๖๓,๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
การประชุมหารือแนวทางการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร เข้ารับการฝึกอบรมหลกสูตรเสนาธิการร่วม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ ๑๒ พ.ค.๖๓,๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

กพ.ทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน
ของ กพ.ทหาร ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมี จก.กพ.ทหาร เป็นประธาน
 พร้อมกำลังพล จำนวน ๔๐ นาย ในวันพุธที่ ๒๔ มิ.ย.๖๓
, ๐๙๐๐
ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธาน
เปิดการประชุมชี้แจงการปรับปรุงขอบเขตของสายวิทยาการ
(
Functional Area : FA) และการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน
(
Job Description : JD) ในวันอังคารที่ ๒๓ มิ.ย.๖๓, ๐๙๐๐
 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. อาคาร ๙

กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทำสัดส่วนกำลังพลที่เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการใน บก.ทท.
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.ท. วิชา ไผ่เกาะ ปษ.บก.ทท./หน.คณะทำงานฯ และคณะ
เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำเลขหมาย
ความชำนาญการทหาร (ลชท.) ของ บก.ทท. ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๑ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓) โดยมี
พล.อ.ต.ปริญญา จันทริก รอง จก.กพ.ทหาร ให้การต้อนรับ

 

การประชุมตรวจสอบและบูรณาการงบประมาณ สายงานกำลังพล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

 โดยมี พล.ร.ต. วิจิตร  ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานการประชุม

วันพฤหัสที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ กำลังพล กพ.ทหาร
รับฟังการอบรมความรู้ในเรื่องโควิด ๑๙ ณ ห้องอเนกประสงค์ กพ.ทหาร

อบโล่บุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

พล.ร.ต. วิจิตร  ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร (๒)
 กรุณาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร
เข้ารับการฝึกอบรมหลกสูตรเสนาธิการร่วม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ ๑๒ พ.ค.๖๓
,๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)

 

 

 

หน่วยงานราชการ กห.