กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

title


 - อนุมัติโครงการศึกษาและฝึกอบรมในประเทศ และเปิดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔new
 - การขายพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - การติดเครื่องหมาย ตราพระอักษร เข็มและครุฑ

- คู่มือการปฏิบัติตนในงานพิธีการ

  - คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

 -  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ

 - การติดป้ายชื่อบนเครื่องแบบและการไว้ผมของข้าราชการชาย 

 - แจ้งการปฏิบัติของราชองครักษ์เวรฯ  

 - การปรับเปลี่ยนเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องหมายคทาไขว้ 

 - การใช้เสื้อกันหนาวประกอบเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายยศ 

title 2

กคง.สนผพ.กพ.ทหาร จัดการฝึกอบรมการดำเนินการตามโครงการ จ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ต.ค.๖๓ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร โดยมี พล.ร.ต. อดิศักดิ์ แจงเล็ก ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิด
กคง.สนผพ.กพ.ทหาร จัดการฝึกอบรมการดำเนินการตามโครงการ จ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ต.ค.๖๓ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร โดยมี พล.ร.ต. อดิศักดิ์ แจงเล็ก ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ การใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษของ บก.ทท. (RSES) ในวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๓,๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ การใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษของ บก.ทท. (RSES) ในวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๓,๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
เมื่อวันที่ ๒๗​ ต.ค.๖๓, ๐๙๐๐ พล.ต.สุรสีห์​ ดรุณสาสน์​ รอง​ จก.กพ.ทหาร​ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณครั้งที่​ ๑/๖๔​ ณ​ ห้องประชุม​ บก.ทท.ชั้น​ ๔​ โดยมี รอง​ ผบ.ทสส.(๓) เป็นประธานการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๗​ ต.ค.๖๓, ๐๙๐๐ พล.ต.สุรสีห์​ ดรุณสาสน์​ รอง​ จก.กพ.ทหาร​ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณครั้งที่​ ๑/๖๔​ ณ​ ห้องประชุม​ บก.ทท.ชั้น​ ๔​ โดยมี รอง​ ผบ.ทสส.(๓) เป็นประธานการประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงบประมาณสายงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ต.ค.๖๓ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร โดยมี พล.ต. สุรสีห์ ดรุณสาสน์ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานในพิธี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงบประมาณสายงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ต.ค.๖๓ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร โดยมี พล.ต. สุรสีห์ ดรุณสาสน์ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานในพิธี
รอง จก.กพ.ทหาร (๑) และข้าราชการ กพ.ทหาร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
รอง จก.กพ.ทหาร (๑) และข้าราชการ กพ.ทหาร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
พ.อ. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญรอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
พ.อ. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญรอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง จก.กพ.ทหาร กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๖๓, ๐๙๐๐-๑๑๐๐ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น ๑ อิมแพค เมืองทอง
พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง จก.กพ.ทหาร กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๖๓, ๐๙๐๐-๑๑๐๐ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น ๑ อิมแพค เมืองทอง
พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร เป็นผู้แทน จก.กพ.ทหาร/ประธานกรรมการจัดการความรู้ของ บก.ทท. ในพิธีมอบรางวัลผงานการจัดการความรู้ ในกิจกรรม RTARF HQ KM DAY 2020 ในวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. ชั้น ๙ อาคาร ๙
พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร เป็นผู้แทน จก.กพ.ทหาร/ประธานกรรมการจัดการความรู้ของ บก.ทท. ในพิธีมอบรางวัลผงานการจัดการความรู้ ในกิจกรรม RTARF HQ KM DAY 2020 ในวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. ชั้น ๙ อาคาร ๙

กคง.สนผพ.กพ.ทหาร จัดการฝึกอบรมการดำเนินการตามโครงการ
จ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ต.ค.๖๓ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร
 โดยมี พล.ร.ต. อดิศักดิ์  แจงเล็ก ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิด

 

พล.ต. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์
การใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษของ บก.ทท. (
RSES)
ในวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๓
,๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๓, ๐๙๐๐ พล.ต.สุรสีห์  ดรุณสาสน์ รอง จก.กพ.ทหาร
ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณครั้งที่
๑/๖๔
 
ห้องประชุม บก.ทท.ชั้น โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๓) เป็นประธานการประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงบประมาณสายงานกำลังพล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ต.ค.๖๓ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร
โดยมี พล.ต. สุรสีห์ ดรุณสาสน์ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานในพิธี

 

รอง จก.กพ.ทหาร (๑) และข้าราชการ กพ.ทหาร
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

พ.อ. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญรอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ย.๖๓
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง จก.กพ.ทหาร กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๖๓
, ๐๙๐๐-๑๑๐๐
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ชั้น ๑ อิมแพค เมืองทองธานี

 

พล.ร.ต. วิจิตร  ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร
เป็นผู้แทน จก.กพ.ทหาร/ประธานกรรมการจัดการความรู้ของ บก.ทท.
 ในพิธีมอบรางวัลผงานการจัดการความรู้ ในกิจกรรม
RTARF HQ KM DAY 2020
ในวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. ชั้น ๙ อาคาร ๙

 

 

 

หน่วยงานราชการ กห.