กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

title


 รายงานผลการรับรองหลักสูตรเสนาธิการร่วม และหลักสูตรการปฏิบัติการร่วมของ บก.ทท.new
 - อนุมัติโครงการศึกษาและฝึกอบรมในประเทศ และเปิดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - การขายพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - การติดเครื่องหมาย ตราพระอักษร เข็มและครุฑ

- คู่มือการปฏิบัติตนในงานพิธีการ

  - คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

 -  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ

 - การติดป้ายชื่อบนเครื่องแบบและการไว้ผมของข้าราชการชาย 

 - แจ้งการปฏิบัติของราชองครักษ์เวรฯ  

 - การปรับเปลี่ยนเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องหมายคทาไขว้ 

 - การใช้เสื้อกันหนาวประกอบเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายยศ 

title 2

พ.อ. สมเจษฎ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กรุณากล่าวต้อนรับ นายทหารนักเรียน หลักสูตร เสนาธิการร่วม รุ่นที่ ๒/๖๓ ในการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงาน ระดับ ๑ (English for work) เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านภาษาอังกฤก่อนการ
พ.อ. สมเจษฎ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กรุณากล่าวต้อนรับ นายทหารนักเรียน หลักสูตร เสนาธิการร่วม รุ่นที่ ๒/๖๓ ในการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงาน ระดับ ๑ (English for work) เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านภาษาอังกฤก่อนการ
กคง.สนผพ.กพ.ทหาร จัดการฝึกอบรมการดำเนินการตามโครงการ จ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ต.ค.๖๓ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร โดยมี พล.ร.ต. อดิศักดิ์ แจงเล็ก ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิด
กคง.สนผพ.กพ.ทหาร จัดการฝึกอบรมการดำเนินการตามโครงการ จ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ต.ค.๖๓ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร โดยมี พล.ร.ต. อดิศักดิ์ แจงเล็ก ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ การใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษของ บก.ทท. (RSES) ในวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๓,๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
การประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ การใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษของ บก.ทท. (RSES) ในวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๓,๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
เมื่อวันที่ ๒๗​ ต.ค.๖๓, ๐๙๐๐ พล.ต.สุรสีห์​ ดรุณสาสน์​ รอง​ จก.กพ.ทหาร​ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณครั้งที่​ ๑/๖๔​ ณ​ ห้องประชุม​ บก.ทท.ชั้น​ ๔​ โดยมี รอง​ ผบ.ทสส.(๓) เป็นประธานการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๗​ ต.ค.๖๓, ๐๙๐๐ พล.ต.สุรสีห์​ ดรุณสาสน์​ รอง​ จก.กพ.ทหาร​ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณครั้งที่​ ๑/๖๔​ ณ​ ห้องประชุม​ บก.ทท.ชั้น​ ๔​ โดยมี รอง​ ผบ.ทสส.(๓) เป็นประธานการประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงบประมาณสายงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ต.ค.๖๓ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร โดยมี พล.ต. สุรสีห์ ดรุณสาสน์ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานในพิธี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงบประมาณสายงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ต.ค.๖๓ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร โดยมี พล.ต. สุรสีห์ ดรุณสาสน์ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานในพิธี
รอง จก.กพ.ทหาร (๑) และข้าราชการ กพ.ทหาร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
รอง จก.กพ.ทหาร (๑) และข้าราชการ กพ.ทหาร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
พ.อ. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญรอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
พ.อ. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญรอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง จก.กพ.ทหาร กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๖๓, ๐๙๐๐-๑๑๐๐ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น ๑ อิมแพค เมืองทอง
พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง จก.กพ.ทหาร กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๖๓, ๐๙๐๐-๑๑๐๐ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น ๑ อิมแพค เมืองทอง

พ.อ. สมเจษฎ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
ได้กรุณากล่าวต้อนรับ นายทหารนักเรียน หลักสูตร เสนาธิการร่วม
 รุ่นที่ ๒
/๖๓ ในการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพื่อการปฏิบัติงาน ระดับ ๑ (
English for work) เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤก่อนการเปิดหลักสูตร เสนาธิการร่วมฯ ในเดือน ธ.ค.๖๓

กคง.สนผพ.กพ.ทหาร จัดการฝึกอบรมการดำเนินการตามโครงการ
จ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ต.ค.๖๓ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร
 โดยมี พล.ร.ต. อดิศักดิ์  แจงเล็ก ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิด

 

พล.ต. สัมพันธ์  รงศ์จำเริญ ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
กรุณาเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์
การใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษของ บก.ทท. (
RSES)
ในวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๓
,๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๓, ๐๙๐๐ พล.ต.สุรสีห์  ดรุณสาสน์ รอง จก.กพ.ทหาร
ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณครั้งที่
๑/๖๔
 
ห้องประชุม บก.ทท.ชั้น โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๓) เป็นประธานการประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงบประมาณสายงานกำลังพล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ต.ค.๖๓ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศซบ.ทหาร
โดยมี พล.ต. สุรสีห์ ดรุณสาสน์ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นประธานในพิธี

 

รอง จก.กพ.ทหาร (๑) และข้าราชการ กพ.ทหาร
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

พ.อ. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญรอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กพ.ทหาร
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ย.๖๓
ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง จก.กพ.ทหาร กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๖๓
, ๐๙๐๐-๑๑๐๐
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ชั้น ๑ อิมแพค เมืองทองธานี

 


631124

หน่วยงานราชการ กห.