กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

title


 รายงานผลการรับรองหลักสูตรเสนาธิการร่วม และหลักสูตรการปฏิบัติการร่วมของ บก.ทท.new
 - อนุมัติโครงการศึกษาและฝึกอบรมในประเทศ และเปิดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - การขายพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - การติดเครื่องหมาย ตราพระอักษร เข็มและครุฑ

- คู่มือการปฏิบัติตนในงานพิธีการ

  - คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

 -  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ

 - การติดป้ายชื่อบนเครื่องแบบและการไว้ผมของข้าราชการชาย 

 - แจ้งการปฏิบัติของราชองครักษ์เวรฯ  

 - การปรับเปลี่ยนเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องหมายคทาไขว้ 

 - การใช้เสื้อกันหนาวประกอบเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายยศ 

title 2

การประชุมพิจารณาคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ บก.ทท. สายงานกำลังพล (งบบุคลากรภาครัฐ) ในวันศุกร์ที่ ๘ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร(๓) โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๔) เป็นประธานการประชุมฯ
การประชุมพิจารณาคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ บก.ทท. สายงานกำลังพล (งบบุคลากรภาครัฐ) ในวันศุกร์ที่ ๘ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร(๓) โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๔) เป็นประธานการประชุมฯ
กสข.สนผพ.ฯ จัดประชุมพัฒนาระบบโครงการศึกษาและพัฒนากำลัง ของ กพพ.ฯ ร่วมกับบริษัท ในวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ โดยมี รอง จก.กพ.ทหาร (๑) เป็นประธาน
กสข.สนผพ.ฯ จัดประชุมพัฒนาระบบโครงการศึกษาและพัฒนากำลัง ของ กพพ.ฯ ร่วมกับบริษัท ในวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ โดยมี รอง จก.กพ.ทหาร (๑) เป็นประธาน
การพัฒนาระบบควบคุมกำลังพล (มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)​ ร่วมกับ กพบท.ฯ และบริษัท ระหว่างวันที่ ๕-๖ ม.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑) โดยมี พล.ต. สุรสีห์ ดรุณสาสน์ รอง จก.กพ.ทหาร (๑) เป็นประธาน
การพัฒนาระบบควบคุมกำลังพล (มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)​ ร่วมกับ กพบท.ฯ และบริษัท ระหว่างวันที่ ๕-๖ ม.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑) โดยมี พล.ต. สุรสีห์ ดรุณสาสน์ รอง จก.กพ.ทหาร (๑) เป็นประธาน
ผบ.ทสส. มอบของขวัญปีใหม่ ให้กำลังพล กพ.ทหาร โดย จก.กพ.ทหารเป็นผู้แทนมอบฯ
ผบ.ทสส. มอบของขวัญปีใหม่ ให้กำลังพล กพ.ทหาร โดย จก.กพ.ทหารเป็นผู้แทนมอบฯ
กำลังพล กพ.ทหาร ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๒๕๖๓ ของ บก.ทท.
กำลังพล กพ.ทหาร ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๒๕๖๓ ของ บก.ทท.
พล.ต. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญ ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธาน การประชุมทางไกลร่วมกับคณะทำงาน ISG เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินการสายวิทยาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓ ธ.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ กพ.ทหาร
พล.ต. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญ ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธาน การประชุมทางไกลร่วมกับคณะทำงาน ISG เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินการสายวิทยาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓ ธ.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ กพ.ทหาร
พล.อ.ท. ปริญญา จันทริก เป็นผู้แทน จก.กพ.ทหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก (๑ ธ.ค.๖๓) ในวันอังคารที่ ๑ ธ.ค.๖๓, ๐๘๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๕ โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๔) เป็นประธาน กพ.ทหาร ร่วมจัดนิทรรศการฯ ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแกไขปัญหาเอดส์ ประจำปี
พล.อ.ท. ปริญญา จันทริก เป็นผู้แทน จก.กพ.ทหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก (๑ ธ.ค.๖๓) ในวันอังคารที่ ๑ ธ.ค.๖๓, ๐๘๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๕ โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๔) เป็นประธาน กพ.ทหาร ร่วมจัดนิทรรศการฯ ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแกไขปัญหาเอดส์ ประจำปี
กพ.ทหาร จัดกำลังพลเข้าร่วมชมนิทรรศการ ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามไชย โดยความรับผิดชอบของ กห.
กพ.ทหาร จัดกำลังพลเข้าร่วมชมนิทรรศการ ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามไชย โดยความรับผิดชอบของ กห.

กพ.ทหาร (กคง.สนผพ.ฯ)ประชุมพิจารณาคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ บก.ทท. สายงานกำลังพล
 (งบบุคลากรภาครัฐ) ในวันศุกร์ที่ ๘ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๐
 ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร(๓) โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๔) เป็นประธานการประชุมฯ

 

 

 

กสข.สนผพ.ฯ จัดประชุมพัฒนาระบบโครงการศึกษาและพัฒนากำลัง
ของ กพพ.ฯ ร่วมกับบริษัท ในวันที่ ๖ ม.ค.๖๔
โดยมี รอง จก.กพ.ทหาร (๑) เป็นประธาน

 

 

กสข.สนผพ.ฯ จัดประชุมการพัฒนาระบบควบคุมกำลังพล 
(มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) ร่วมกับ กพบท.ฯ และบริษัท 
ระหว่างวันที่ ๕-๖ ม.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๑)
โดยมี  พล.ต. สุรสีห์  ดรุณสาสน์ รอง จก.กพ.ทหาร (๑) เป็นประธาน

ผบ.ทสส. มอบของขวัญปีใหม่ ให้กำลังพล กพ.ทหาร โดย จก.กพ.ทหารเป็นผู้แทนมอบฯ

 

 

กำลังพล กพ.ทหาร ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๒๕๖๓ ของ บก.ทท.

พล.ต. สัมพันธ์ รงศ์จำเริญ ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธาน
การประชุมทางไกลร่วมกับคณะทำงาน
ISG เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินการสายวิทยาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓ ธ.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ กพ.ทหาร

 

 

 

พล.อ.ท. ปริญญา  จันทริก  เป็นผู้แทน จก.กพ.ทหาร  เข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก
(๑ ธ.ค.๖๓) ในวันอังคารที่ ๑ ธ.ค.๖๓
, ๐๘๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๕
โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๔) เป็นประธาน กพ.ทหาร  ร่วมจัดนิทรรศการฯ
ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแกไขปัญหาเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยมี รอง ผบ.ทสส.(๔) เป็นประธาน กพ.ทหาร  ร่วมจัดนิทรรศการฯ
ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแกไขปัญหาเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กพ.ทหาร จัดกำลังพลเข้าร่วมชมนิทรรศการ
 ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามไชย โดยความรับผิดชอบของ กห.


631124

g chat
rtarf drive

rtarf mail

หน่วยงานราชการ กห.