กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

 


 

ที่อยู่ 127 กองบัญชาการกองทัพไทย กรมกำลังพลทหาร (อาคาร 1) ชั้น 2
ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 025721116

025756012