• แบนเนอร์1

ประเภทการจัดหากำลังพล

icon 01 การสอบคัดเลือกนายทหารชั้นประทวน (เฉพาะข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย)

 

icon 01 การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ (เฉพาะข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย)