กรมกำลังพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย

Get Adobe Flash player

title


 รายงานผลการรับรองหลักสูตรเสนาธิการร่วม และหลักสูตรการปฏิบัติการร่วมของ บก.ทท.new
 - อนุมัติโครงการศึกษาและฝึกอบรมในประเทศ และเปิดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - การขายพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - การติดเครื่องหมาย ตราพระอักษร เข็มและครุฑ

- คู่มือการปฏิบัติตนในงานพิธีการ

  - คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

 -  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ

 - การติดป้ายชื่อบนเครื่องแบบและการไว้ผมของข้าราชการชาย 

 - แจ้งการปฏิบัติของราชองครักษ์เวรฯ  

 - การปรับเปลี่ยนเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องหมายคทาไขว้ 

 - การใช้เสื้อกันหนาวประกอบเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายยศ 

title 2

พ.อ. สมเจษฎ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร และคณะวิทยากรของ กพ.ทหาร เข้าบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดการและการพัฒนากำลังพลด้วยสายวิทยาการโดยใช้เลขหมาย ความชำนาญการทหาร ในวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๔,๑๓๓๐-๑๖๓๐ ณ กร.ทหาร
พ.อ. สมเจษฎ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร และคณะวิทยากรของ กพ.ทหาร เข้าบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดการและการพัฒนากำลังพลด้วยสายวิทยาการโดยใช้เลขหมาย ความชำนาญการทหาร ในวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๔,๑๓๓๐-๑๖๓๐ ณ กร.ทหาร
ร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต covid-๑๙ ตามนโยบาย ผบ.ทสส. ณ โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน ๙ คน สามารถบริจาคได้ ๗ คน  รวมโลหิต ๓๑๕๐ มิลลิลิตร
ร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต covid-๑๙ ตามนโยบาย ผบ.ทสส. ณ โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน ๙ คน สามารถบริจาคได้ ๗ คน รวมโลหิต ๓๑๕๐ มิลลิลิตร
พ.อ. สมเจษฎ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร และคณะวิทยากรของ กพ.ทหาร เข้าบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดการและการพัฒนากำลังพลด้วยสายวิทยาการโดยใช้เลขหมาย ความชำนาญการทหาร ในวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๔,๑๓๓๐-๑๖๐๐ ณ สบ.ทหาร
พ.อ. สมเจษฎ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร และคณะวิทยากรของ กพ.ทหาร เข้าบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดการและการพัฒนากำลังพลด้วยสายวิทยาการโดยใช้เลขหมาย ความชำนาญการทหาร ในวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๔,๑๓๓๐-๑๖๐๐ ณ สบ.ทหาร
พ.อ. สมเจษฎ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร และคณะวิทยากรของ กพ.ทหาร เข้าบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ  การจัดการและการพัฒนากำลังพลด้วยสายวิทยาการโดยใช้เลขหมาย ความชำนาญการทหาร ในวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๔,๐๙๓๐-๑๒๐๐ ณ สธน.ทหาร
พ.อ. สมเจษฎ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร และคณะวิทยากรของ กพ.ทหาร เข้าบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดการและการพัฒนากำลังพลด้วยสายวิทยาการโดยใช้เลขหมาย ความชำนาญการทหาร ในวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๔,๐๙๓๐-๑๒๐๐ ณ สธน.ทหาร
พิธี เปิดฝึกอบรมวินัยข้าราชการชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร พนง.ราชการ และ  ลูกจ้าง บก.ทท.(พื้นที่แจ้งวัฒนะ) ประจำปี งป.๖๔ ในวันที่ ๙ ก.พ.๖๔,๐๙๐๐ ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.
พิธี เปิดฝึกอบรมวินัยข้าราชการชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร พนง.ราชการ และ ลูกจ้าง บก.ทท.(พื้นที่แจ้งวัฒนะ) ประจำปี งป.๖๔ ในวันที่ ๙ ก.พ.๖๔,๐๙๐๐ ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.
เมื่อ ๒ ก.พ.๖๔ กพ.ทหาร ได้จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย  เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยบริจาคโลหิตได้จำนวน ๔ นาย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน ๑,๘๐๐ มิลลิลิตร (ซีซี)
เมื่อ ๒ ก.พ.๖๔ กพ.ทหาร ได้จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยบริจาคโลหิตได้จำนวน ๔ นาย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน ๑,๘๐๐ มิลลิลิตร (ซีซี)
จก.กพ.ทหาร ได้จัดการต้อนรับคณะทำงานติดตามและกำกับดูแล การดำเนินงานตามนโยบายของ ผบ.ทสส. เพื่อชี้แจงการจัดหากำลังพลของ บก.ทท.  ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
จก.กพ.ทหาร ได้จัดการต้อนรับคณะทำงานติดตามและกำกับดูแล การดำเนินงานตามนโยบายของ ผบ.ทสส. เพื่อชี้แจงการจัดหากำลังพลของ บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบปีที่๖๖ในวันอังคารที่ ๒ ก.พ. ๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท.
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบปีที่๖๖ในวันอังคารที่ ๒ ก.พ. ๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท.

พ.อ. สมเจษฎ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
และคณะวิทยากรของ กพ.ทหาร เข้าบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดการและการพัฒนากำลังพลด้วยสายวิทยาการโดยใช้เลขหมาย
ความชำนาญการทหาร ในวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๔
,๑๓๓๐-๑๖๓๐ ณ กร.ทหาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ กกล.กพ.ทหาร นำกำลังพล กพ.ทหาร
 ร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต
covid-๑๙ ตามนโยบาย ผบ.ทสส.
ณ โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน ๙ คน สามารถบริจาคได้ ๗ คน
 รวมโลหิต ๓๑๕๐ มิลลิลิตร

 

พ.อ. สมเจษฎ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
และคณะวิทยากรของ กพ.ทหาร เข้าบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดการและการพัฒนากำลังพลด้วยสายวิทยาการโดยใช้เลขหมาย
ความชำนาญการทหาร ในวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๔
,๑๓๓๐-๑๖๐๐ ณ สบ.ทหาร

 

พ.อ. สมเจษฎ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร
และคณะวิทยากรของ กพ.ทหาร เข้าบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ
 การจัดการและการพัฒนากำลังพลด้วยสายวิทยาการโดยใช้เลขหมาย
ความชำนาญการทหาร ในวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๔
,๐๙๓๐-๑๒๐๐ ณ สธน.ทหาร

พล.ร.ต. อดิศักดิ์ แจงเล็ก ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร กรุณาเป็นประธานในพิธี
เปิดฝึกอบรมวินัยข้าราชการชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร พนง.ราชการ และ
 ลูกจ้าง บก.ทท.(พื้นที่แจ้งวัฒนะ) ประจำปี งป.๖๔ ในวันที่ ๙ ก.พ.๖๔
,๐๙๐๐
ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.

เมื่อ ๒ ก.พ.๖๔ กพ.ทหาร ได้จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย
 เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยบริจาคโลหิตได้จำนวน ๔ นาย
ได้ปริมาณโลหิต จำนวน ๑
,๘๐๐ มิลลิลิตร (ซีซี)

จก.กพ.ทหาร ได้จัดการต้อนรับคณะทำงานติดตามและกำกับดูแล
การดำเนินงานตามนโยบายของ ผบ.ทสส. เพื่อชี้แจงการจัดหากำลังพลของ บก.ทท.
 ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร (๓)

พล.ต.สุรสีห์ ดรุณสาสน์ รอง จก.กพ.ทหาร เป็นผู้แทนจก.กพ.ทหาร
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วปอ.
ครบรอบปีที่๖๖ในวันอังคารที่ ๒ ก.พ. ๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท.

g chat
rtarf drive

rtarf mail

หน่วยงานราชการ กห.